Nania Disney Cosmo Sp Luxe manual

Nania Disney Cosmo Sp Luxe
7.5 · 1
PDF manual
 · 2 páginas
Inglés
manualNania Disney Cosmo Sp Luxe
Bedankt voor uw aanschaf van een autostoeltje Groep 0-1. Als
u voor dit product hulp nodig hebt of als u een accessoire wilt ver-
vangen, kunt u zich richten tot onze klantenservice.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
LEES DEZE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET STOEL-
TJE INSTALLEERT. EEN ONJUISTE INSTALLATIE KAN GEVAARLIJK ZIJN.
GEBRUIK DIT KINDERSTOELTJE NIET OP ZITPLAATSEN DIE ZIJN UIT-
GERUST MET EEN FRONTALE AIRBAG! Dit kinderstoeltje kan worden
geïnstalleerd met de rijrichting mee of tegen de rijrichting in, met een
driepuntsgordel in overeenstemming met VN/ECE-aanbeveling 16 of een
vergelijkbare norm. Gebruik dit kinderstoeltje niet op een zitplaats in zij-
waartse of achterwaartse richting. Let erop dat u het kindertuigje altijd
correct vastzet en instelt en start uw auto nooit zonder te controleren of
het stoeltje stevig op de autozitting is vastgezet, zoals in deze handleiding
wordt aangegeven. Zorg dat de verstelbanden van de veiligheidsgordel
goed aangetrokken zijn en dat de onderbuikriem van het tuigje zo laag mo-
gelijk is geplaatst om het bekken van uw kind goed vast te houden. Let erop
dat de banden van de veiligheidsgordel of het tuigje niet zijn gedraaid. Om
een maximale veiligheid te garanderen moet het kinderstoeltje zo op de
zitting worden bevestigd dat het geen speling heeft. Zie de methode die in
deze handleiding wordt aanbevolen. In geen enkel geval mag het stoeltje
veranderd of met extra elementen aangepast worden. Het wordt aange-
raden om het autostoeltje te vervangen als het een zware belasting heeft
ondergaan door een ongeval of in geval van slijtage. Controleer regelmatig
dat het tuigje geen enkel teken van slijtage toont; controleer vooral de be-
vestigingspunten, de naden en de instelpunten. Laat uw kind nooit in het
stoeltje achter zonder toezicht. Let erop dat geen enkel onderdeel van het
stoeltje klem raakt tussen een deur of een opklapbare zitting. Indien uw
auto is uitgerust met een opklapbare achterzitting, let er dan op dat deze
correct in de verticale positie is vergrendeld. Directe blootstelling aan zon-
licht verhoogt de temperatuur in de auto. Daarom wordt het aangeraden
om het kinderstoeltje te bedekken wanneer het leeg is, om te voorkomen
dat onderdelen ervan en vooral de bevestigingen warm worden en brand-
wonden veroorzaken. Gebruik uw stoeltje niet zonder de hoes en vervang
deze uitsluitend door een hoes die door de fabrikant wordt aanbevolen. In
een noodgeval moet het kind snel bevrijd kunnen worden. De gesp is een-
voudig te openen en mag dus niet bedekt worden. U moet uw kind leren om
niet met de gesp te spelen. Controleer altijd of er geen voedsel- of andere
resten in de gesp van het tuigje of in het centrale afstelonderdeel zitten. Ba-
gage en andere zware of puntige voorwerpen moeten in de auto vastgezet
worden. Voorwerpen die niet zijn vastgezet, kunnen het kind bij een ongeval
verwonden. Zorg ervoor dat het kind tijdens de winter niet met teveel dikke
kleding in het stoeltje zit.
Uw autostoeltje Groep 0-1 (1)
Dit autostoeltje is van het type groep 0/1 en is bestemd voor kinde-
ren tussen 0 en 18 kg (vanaf geboorte tot ongeveer 4 jaar).
1. Kuip + hoes
2. Tuigje + Gordelbeschermer (x2)
3. Verstelknop (x2)
4. Verstelband (x2)
5. Gesp
6. Onderstel
7. Blauwe gordelklem (bij plaatsing tegen de rijrichting in)
8. Kussen voor pasgeborene (varieert per model)
9. Hoofdsteun (varieert per model)
10. Diagonale gordelgeleider (x2 - bij plaatsing tegen de rijrichting in)
11. Rode gordelklem (x2 - bij plaatsing met de rijrichting mee)
12. Baan voor gordelgeleiding (x2 - bij plaatsing met de rijrichting
mee)
13. Baan voor gordelgeleiding (x2 - bij plaatsing tegen de rijrichting in)
14. Kantelhandgreep
Het tuigje afstellen
Controleer of de hoogte van het tuigje geschikt is voor de grootte van
uw kind voordat u het autostoeltje in de auto installeert. Het tuigje
van het autostoeltje kan in vier standen worden afgesteld. Het tuigje moet
zo dicht mogelijk bij de schouders van uw kind zitten (2).
De twee laagste standen zijn UITSLUITEND bedoeld voor gebruik in Groep
0, tegen de rijrichting in, voor een kind van 0 tot 10 kg. Als de schouders van
uw kind zich tussen de twee standen voor installatie tegen de rijrichting in
bevinden, kies dan voor de laagste stand.
De twee hoogste standen zijn UITSLUITEND bedoeld voor gebruik
in Groep 1, met de rijrichting mee, voor een kind van 9 tot 18 kg. Als de
schouders van uw kind zich tussen de twee standen voor installatie met de
rijrichting mee bevinden, kies dan voor de hoogste stand.
U kunt de hoogte van het tuigje aanpassen door een van de bovenbanden
van het tuigje los te maken. Daarvoor dient u het metalen bevestigings-
plaatje aan de achterkant van de kuip te draaien en het plaatje vervolgens
door de sleuven in de kuip en in de bekleding te trekken (3). Herhaal deze
handeling voor de andere bovenband.
Plaats de bovenbanden van het tuigje op de geschikte hoogte voor uw kind.
Gebruik daarvoor dezelfde sleuven in de bekleding en in de kuip volgens de
gekozen installatiemethode:
Bij installatie tegen de rijrichting in (groep 0, van 0 tot 10 kg), haalt u
de banden van het tuigje door de sleuven van een van de twee onderste
standen en trekt u ze omhoog tot de derde stand, waar u ze bevestigt in de
kuip (4) (5). Controleer of de bevestigingsplaatjes goed vastzitten en of de
banden van het tuigje niet gedraaid zijn.
BELANGRIJK: Controleer altijd, ongeacht welke van de twee onderste stan-
den u kiest, of de metalen bevestigingsplaatjes van het tuigje goed zijn be-
vestigd in de sleuven van de derde stand van de kuip.
Bij installatie met de rijrichting mee (groep 1, van 9 tot 18 kg),haalt u de
banden van het tuigje door de sleuven van een van de twee bovenste stan-
den en bevestigt u het tuigje direct achter deze sleuven, aan de achterzijde
van de kuip (6) (7). Controleer of de bevestigingsplaatjes goed vastzitten en
of de banden van het tuigje niet gedraaid zijn.
Type gordel geschikt voor de installatie van uw autostoeltje
Uw autostoeltje mag UITSLUITEND worden geïnstalleerd op een zitplaats
met een driepuntsgordel. Installeer het autostoeltje NOOIT op een zitplaats
met een tweepuntsgordel! (i - 0-10 kg) (i - 9-18 kg)
Tegen de rijrichting in (0-10 kg)
Wanneer het zitje tegen de rijrichting in wordt geplaatst, zet het zitje
dan in de meeste horizontale stand met behulp van de kantelhand-
greep.
Trek de autogordel volledig uit en geleid deze door de ruimte van de kuip en
het onderstel en klik de autogordel vast.
Begeleid de heupgordel door de baan voor de gordelgeleiding aan de voor-
zijde van het zitje (8)
Begeleid de diagonale gordel door de twee gordelgeleiders aan de boven-
zijde van de kuip (9).
Trek de autogordel aan door eerst de heupgordel aan te trekken en ver-
volgens de diagonale gordel (10). Controleer of de autogordel nergens ge-
draaid zit.
Maak de blauwe gordelclip vast op het gedeelte waar de heup- en diagona-
le gordel samen komen (11). De blauwe klem dient tegen de gordelsluiting
van de autogordel aan te zitten!
Gebruik NIET de rode klemmen als het zitje tegen de rijrichting in
wordt vastgemaakt. Zorg dat het zitje altijd in de meest horizontale
stand blijft staan.
Met de rijrichting mee (9-18 kg)
Zet het zitje in de meest horizontale stand. Trek de autogordel volledig uit
en geleid deze door de ruimte van de kuip en het onderstel en klik de auto-
gordel vast (12).
Begeleid de heupgordel door de twee gordelgeleiders onder de rode klem-
men. Begeleid de diagonale gordel door de rode klem aan de zijde van het
slot van de autogordel (13).
Druk het kinderzitje in de autozitting en trek de autogordel stevig vast
(14).
Sluit de rode klem waar de diagonale gordel doorheen loopt (15). Contro-
leer of de autogordel niet gedraaid zit.
Gesp van het tuigje
Voor het vergrendelen van het tuigje neemt u beide delen van de bretels
bij elkaar (16)
(17) en voert ze in de gesp, u dient een ‘klik’ te horen (18).
Voor het ontgrendelen van het tuigje drukt u op de rode knop van de gesp
(19).
Instelling van het tuigje
Het tuigje sluiten: Trek aan de verstelbanden van het tuigje. U hoeft niet
op de
verstelknoppen te drukken (20). LET OP: Een goed versteld tuigje is essen-
tieel voor de optimale bescherming van uw kind. Er mag niet meer dan een
vingerdikte speling tussen het tuigje en uw kind zitten.
Het tuigje openen: Druk op de verstelknoppen op de bovenbanden van
het tuigje,
pak het onderste deel van het tuigje vast en trek tegelijkertijd aan het bo-
ven- enonderdeel (21). Druk op de rode knop op de sluiting van het tuigje
om uw kind volledig
los te maken.
Schuine positie van het autostoeltje
Duw de instelhendel onder de voorkant van het stoeltje omhoog, daarna
de romp naar
de voorkant of naar de achterkant trekken of duwen (22).
Verstelbare hoofdsteun (naar keuze volgens het model)
Maak het kartelwieltje van de hoofdsteun los (23), stel de hoofdsteun op
de gewenste
hoogte af (24), daarna het kartelwieltje weer vast aandraaien (25).
Opbergen van de gebruiksaanwijzing
Bewaar de gebruiksaanwijzing door deze, afhankelijk van het model van uw
autozitje, op te bergen in het voorziene zakje door de gebruiksaanwijzing te
schuiven tussen de schelp en de hoes van de basis.
Onderhoud
Alle stoffen onderdelen hebben een afneembare hoes. Bij lichte vlekken
kunt u de stoffen onderdelen reinigen met een vochtige spons met zeep-
water of ze met de hand wassen in zeepwater op een temperatuur van 30°.
Gebruik geen bleekwater, strijk de stoffen onderdelen niet en steek ze ook
niet in een wasmachine of droogkast.
WAARSCHUWING
Dit autostoeltje is een universeel bevestigingssysteem voor kinderen.
Overeenkomstig ECE-reglement 44/04 is dit autostoeltje goedgekeurd
voor algemeen gebruik in voertuigen en geschikt voor verreweg de meeste
autostoelen (uitzonderingen daargelaten).
Het autostoeltje is het meest geschikt als de fabrikant van het voertuig
heeft verklaard dat zijn voertuigen geschikt zijn voor de installatie van uni-
versele bevestigingssystemen.
Dit bevestigingssysteem is ‘Universeel’ volgens de strengste goedkeu-
ringscriteria, in vergelijking met oudere modellen die niet langer voldoen
aan deze nieuwe bepalingen.
Uitsluitend aanpasbaar in voertuigen met driepuntsgordels, zowel vast
als met oprolautomaat, goedgekeurd volgens UN/ECE 16 of een vergelijk-
bare norm.
Neem in geval van twijfel contact op met de fabrikant van het bevesti-
gingssysteem of met de winkelier.
NL

FC08ELL

Type D9

1
1
2
6
7
3
4
5
8
9
13
11
10
14
12
4 52
3
8 9
76

0-10 kg

1312

9-18 kg

1110 1514

1716 1918 20 21 24 2522 23
Vielen Dank, dass Sie unseren Kindersitz der Gruppe
0-1 gekauft haben. Sollten Sie Hilfe zu diesem Produkt
benötigen oder ein Zubehörteil austauschen wollen,
wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.
SICHERHEITSHINWEISE
LESEN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG, BEVOR SIE MIT
DEM EINBAU BEGINNEN. EIN UNKORREKTER EINBAU KANN
GEFÄHRLICH SEIN. VERWENDEN SIE DIESEN KINDERSITZ
NICHT AUF EINEM BEIFAHRERSITZ MIT FRONTAIRBAG! Er
kann mit einem 3-Punkt-Sicherheitsgurt gemäß der UN/ECE-
Regelung Nr. 16 oder einem vergleichbaren Standard mit dem
Gesicht oder dem Rücken in Fahrtrichtung befestigt werden.
Verwenden Sie ihn nicht auf Sitzen, die zur Seite oder nach hin-
ten gedreht sind. Denken Sie immer daran, den Hosenträgergurt
des Kindes korrekt zu befestigen, und starten Sie nie, ohne sich
vorher zu vergewissern, dass der Kindersitz, wie in dieser Anlei-
tung beschrieben, fest an dem Autositz fixiert ist. Es ist wichtig,
dass die Gurtbänder des Sicherheitsgurts richtig gespannt sind
und der Beckengurt des Hosenträgergurts so niedrig wie möglich
sitzt, um das Becken Ihres Kindes perfekt zu unterstützen. Ver-
gewissern Sie sich, dass die Gurtbänder des Sicherheitsgurts und
des Hosenträgergurts nicht verdreht sind. Um den maximalen
Schutz zu erzielen, muss der Kindersitz fest an der Sitzbank fixiert
sein und darf kein Spiel haben. Siehe die beschriebene Metho-
de in dieser Anleitung. In keinem Fall dürfen der Sitz verändert
oder Elemente hinzugefügt werden. Es wird empfohlen, diesen
Kindersitz auszutauschen, wenn er einer starken Beanspruchung
aufgrund eines Unfalls ausgesetzt war oder wenn er verschlissen
ist. Vergewissern Sie sich regelmäßig, dass der Hosenträgergurt
keinerlei Verschleißerscheinungen aufweist; überprüfen Sie be-
sonders die Befestigungsstellen, Nähte und Einstellvorrichtun-
gen. Lassen Sie Ihr Kind nie unbeaufsichtigt in dem Sitz. Verge-
wissern Sie sich, dass kein Element des Sitzes in einer Tür oder
einem umklappbaren Sitz eingeklemmt ist. Wenn Ihr Auto mit
einem umklappbaren Rücksitz ausgestattet ist, vergewissern Sie
sich, dass er korrekt in vertikaler Position verriegelt ist. Direkte
Sonneneinstrahlung erhöht die Temperatur im Fahrzeuginneren.
Daher wird empfohlen, den Kindersitz abzudecken, wenn er un-
benutzt ist, um zu verhindern, dass Teile insbesondere an den
Befestigungen sich aufheizen und das Kind sich daran verbrennt.
Verwenden Sie diesen Sitz nicht ohne den dazugehörigen Bezug
und ersetzen Sie diesen nur durch einen vom Händler empfoh-
lenen Bezug. Im Notfall muss das Kind schnell befreit werden
können. Das leicht zu öffnende Gurtschloss darf daher niemals
verdeckt werden. Bringen Sie Ihrem Kind bei, dass mit dem Gurt-
schloss nicht gespielt werden darf. Vergewissern Sie sich immer,
dass das Hosenträgergurtschloss oder die zentrale Verstellein-
richtung frei von Lebensmittelresten oder anderen Fremdkörpern
ist. Gepäckstücke und andere schwere oder spitze Gegenstände
müssen im Wageninneren fest verstaut werden. Bei Unfällen
können nicht befestigte Gegenstände das Kind verletzen. Achten
Sie im Winter beim Anschnallen des Kindes darauf, dass es nicht
zu dick angezogen ist.
Ihr Kindersitz Gr. 0-1 (1)
Dieser Kindersitz gehört der Klasse 0/1 an und ist für Kinder
zwischen 0 und 18 kg geeignet (Verwendung von Geburt bis
ca. 4 Jahre).
1. Schale + Bezug
2. Hosenträgergurt + Gurtpolster (x2)
3. Verstelleinrichtung (x2)
4. Gurtstraffer (x2)
5. Hosenträgergurtschloss
6. Unterteil
7. Blauer Arretierungsclip nur bei der Montage entgegen der
Fahrtrichtung verwenden
8. Kissen für Neugeborene (modellabhängig)
9. Kopfkissen (modellabhängig)
10. Diagonalgurtführung (x2 - bei Einbau entgegen die Fahrt-
richtung)
11. Rote Arretierungsklemme (x2 - für Diagonalgurt bei Ein-
bau in Fahrtichtung)
12. Beckengurtführungen (x2 - bei Einbau in Fahrtrichtung)
13. Beckengurtführung (x2 - bei Einbau entgegen die Fahrt-
richtung)
14. Verstellhebel
Einstellung der Hosenträgergurte
Stellen Sie vor dem Einbau des Kindersitzes sicher, dass
die Höhe der Hosenträgergurte der Größe Ihres Kindes
entspricht. Die Hosenträgergurte Ihres Kindersitzes sind 4fach
verstellbar, sie müssen sich so nah wie möglich an den Schultern
Ihres Kindes befinden (2).
Die beiden unteren Positionen sind AUSSCHLIESSLICH für die
Gruppe 0, Rücken in Fahrtrichtung, für ein Kind von 0 bis 10 kg
bestimmt. Wenn sich die Schultern Ihres Kindes zwischen den
beiden für die Konfiguration mit Rücken in Fahrtrichtung vorge-
sehenen Höhen befinden, bevorzugen Sie die niedrigere Positi-
on.
Die beiden oberen Positionen sind AUSSCHLIESSLICH für die
Gruppe 1, Gesicht in Fahrtrichtung, für ein Kind von 9 bis 18 kg
bestimmt. Wenn sich die Schultern Ihres Kindes zwischen den
beiden für die Konfiguration mit Gesicht in Fahrtrichtung vorge-
sehenen Höhen befinden, bevorzugen Sie die höhere Position.
Um die Höhe der Hosenträgergurte einzustellen, müssen Sie ei-
nes der oberen Enden des Hosenträgergurts herausziehen. Dre-
hen Sie dazu die Metallschnalle hinten an der Rückenlehne, und
ziehen Sie anschließend das Gurtende durch die Schlitze in der
Rückenlehne der Schale und im Bezug (3). Wiederholen Sie den
Vorgang für das zweite obere Gurtende.
Positionieren Sie die oberen Gurtenden auf der für Ihr Kind geeig-
neten Höhe. Verwenden Sie dazu gemäß der gewählten Konfigu-
ration die gleichen Schlitze im Bezug und der Schale:
DE

Ver el manual de Nania Disney Cosmo Sp Luxe aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría asientos de coche y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 7.5 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Nania Disney Cosmo Sp Luxe o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Nania y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Nania proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
Nania
Disney Cosmo Sp Luxe
asiento de coche
Inglés
Manual de usuario (PDF)

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Nania Disney Cosmo Sp Luxe más abajo.

¿Es seguro que un bebé duerma en un asiento de coche?

No, el bebé podría asfixiarse. Si un bebé se duerme en el asiento de coche, debe retirarse del asiento de coche y colocarse en una cuna. Una vez dormido, saque al bebé y colóquelo en su propia cuna lo antes posible.

¿Mi hijo de dos años necesita una silla de coche en el avión?

No, puede mantener a un niño de hasta 24 meses en su regazo durante los vuelos.

¿Cuál es el lugar más seguro para una silla de coche?

El lugar más seguro para una silla de coche es en el centro de los asientos traseros, de modo que esté a suficiente distancia de los airbags.

¿El manual de Nania Disney Cosmo Sp Luxe está disponible en Español?

Por desgracia, no tenemos el manual de Nania Disney Cosmo Sp Luxe disponible en Español. Este manual está disponible en Inglés.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados