Osann Beline SP manual

Osann Beline SP
6 · 2
PDF manual
 · 2 páginas
Inglés
manualOsann Beline SP

FC58ELLB

Type L6

1
2
5
6
7
8
2
3
4
1
10
9
11
7 8
9
43
15
13

14 16

12

17 18 19 20 22 23

24 25 2726 323128 3029

Z.I. de Montbertrand
Rue du Claret
38230 Charvieu
FRANCE

www.nania.com

6 11
33

5 10

21
Wij danken u voor uw aankoop van een autozitje van groep 1-2-3.
Indien u hulp wenst met betrekking tot dit product, kunt u zich
richten tot onze klantenservice.
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING: Lees deze instructies voor gebruik aandachtig door en
bewaar deze handleiding als referentie. Indien u deze instructies niet na-
leeft, kan dat de veiligheid van uw kind beïnvloeden. Installeer uw autozitje
van groep 1-2-3 alleen op een zetel die naar voren is gericht en is uitgerust
met een driepuntsveiligheidsgordel (1).
Stijve elementen en plastic onderdelen van het kinderzitje moeten zo wor-
den opgesteld en geïnstalleerd dat ze in normale gebruiksomstandigheden
van het voertuig niet onder een beweegbare zetel of in de deur van het
voertuig klem kunnen komen te zitten.
Span alle riemen op waarmee het kinderzitje aan het voertuig wordt be-
vestigd en stel de riemen zo in dat ze het kind op zijn plaats houden. De
riemen mogen bovendien niet verdraaid zijn.
Zorg ervoor dat de riemen voor onder de buik zo laag mogen worden ge-
dragen, zodat het bekken stevig op zijn plaats wordt gehouden.
Vervang het systeem wanneer het bij een ongeval aan zware schokken
is blootgesteld.
Het is gevaarlijk om het zitje op eender welke manier te wijzigen of aan te
vullen zonder de toestemming van de bevoegde instantie. Het is ook heel
belangrijk om de installatie-instructies van de fabrikant van het kinderzitje
nauwgezet te respecteren.
Beschut het zitje tegen zonnestraling, zodat het kind zich niet verbrandt.
Laat het kind niet alleen achter wanneer het in het kinderzitje zit.
Zorg ervoor dat bagage en andere voorwerpen die blessures zouden kun-
nen veroorzaken bij de gebruiker van het zitje bij een ongeval, stevig vast
zitten.
Gebruik het kinderzitje niet zonder de hoes.
Vervang de hoes van het zitje alleen door een hoes die door de construc-
teur is aanbevolen, want deze heeft een onmiddellijk effect op de werking
van het zitje.
Gelieve contact op te nemen met de fabrikant van het kinderzitje als u
vragen hebt over de installatie en het goede gebruik van het zitje.
Installeer uw kinderzitje op de zitplaatsen die in de gebruiksaanwijzing
van uw voertuig onder de categorie ‘universeel’ staan vermeld.
Gebruik geen andere lastdragende contactpunten dan de punten die in de
instructies zijn beschreven en op het kinderzitje zijn gemarkeerd.
Gebruik altijd bij voorkeur de zitplaatsen achterin, zelfs als het verkeersre-
glement een installatie op de voorste zetel toelaat.
Controleer altijd of de veiligheidsgordel van de auto is vastgeklikt.
Controleer altijd of er zich geen voedings- of andere resten bevinden in de
gesp van het harnas of in het centrale verstelelement.
Zorg ervoor dat het kind tijdens de winter niet in het kinderzitje wordt
geplaatst terwijl het te ruime kleren draagt.
Uw verhoger Groep 1-2-3 (2)
1. In hoogte verstelbare hoofdsteun
2. Tuigje (x2)
3. Rugleuning
4. Basis
5. Tussenbeenbandje
6. Sluiting voor tuigjes
7. Verstelband (x2)
8. Beschermkussen (indien aanwezig)
9. Verstelknop (x2)
10. Gordelbeschermers (x2)
11. Schoudergordelgeleiders (x2 – gebruik zonder tuigje)
Montage van de verhoger
(3) (4) (5) (6) (7)
Installatie met harnas
Gr. 1, van 9 tot 18 kg (van 9 maanden tot ongeveer 4 jaar)
Zorg dat het tuigje van uw autozitje is aangepast aan de grootte van uw
kind voordat u het zitje in uw auto plaatst.
Het tuigje kan worden afgesteld op drie hoogten. Het moet door de sleu-
ven gaan die het dichtst bij de schouders van uw kind zitten. Als de schou-
ders van uw kind tussen twee sleufhoogten zitten, gebruik dan altijd de
hoogste stand. U kunt de hoogte van het tuigje aanpassen door een van
de bovenbanden van het tuigje los te maken. Daarvoor dient u het metalen
bevestigingsplaatje aan de rugzijde te draaien (8) en vervolgens de band
van het tuigje door de sleuven in de kuip en in de bekleding te trekken (9).
Duw de band van het tuigje op de gewenste hoogte door de sleuven in de
bekleding en de kuip (10) en bevestig de band weer aan de achterzijde (11).
Controleer of het metalen bevestigingsplaatje goed vast zit en of de band
van het tuigje niet gedraaid is. Herhaal deze handelingen voor de andere
bovenband.
Het tuigje sluiten: Trek aan de verstelbanden van het tuigje. U hoeft niet
op de verstelknoppen te drukken (12).
Het tuigje openen: Druk op de verstelknoppen op de bovenbanden van het
tuigje, pak het onderste deel van het tuigje vast en trek tegelijkertijd aan
het boven- en onderdeel (13). Druk op de rode knop op de sluiting van het
tuigje om uw kind volledig los te maken.
Plaats het autozitje tegen de achterbank van het voertuig (14). Zet de
hoofdsteun in de laagste stand. Trek aan de autogordel tot deze helemaal
is uitgetrokken. Laat de twee banden van de gordel door de openingen in
de bekleding en de kuip lopen (15). Zorg er daarbij voor dat de heupgordel
onder de armsteun van het autozitje ligt en dat de schoudergordel verticaal
tussen de rug en de hoofdsteun zit zonder door de gordelgeleider te gaan.
Voer de autogordel weer naar de voorzijde door de tegenoverliggende sleuf
(16). Zorg er daarbij voor dat de heupgordel onder de armsteun van het
autozitje ligt en dat de schoudergordel verticaal tussen de rug en de hoofd-
steun zit zonder door de gordelgeleider te gaan. Maak de autogordel vast
en controleer of de gordel niet gedraaid is (17). Druk het autozitje stevig
tegen de achterbank van het voertuig en trek de gordel volledig aan door
de heupgordel en de schoudergordel in de richting van de oprolautomaat
te trekken (18). Open de sluiting van het tuigje door op de rode knop in het
midden van de sluiting te drukken. Plaats uw kind in het autozitje. Trek
de slotdelen van het tuigje naar elkaar toe en steek ze in de sluiting van
het tuigje. Daarbij moet u een klikgeluid horen (19). Trek aan een van de
verstelbanden van het tuigje tot deze goed is aangespannen voor uw kind
(20). Herhaal deze handeling met de verstelband van het andere tuigje.
OPGELET: Een goed versteld tuigje is essentieel voor de optimale bescher-
ming van uw kind. Er mag niet meer dan een vingerdikte speling tussen het
tuigje en uw kind zitten.
Installatie zonder harnas
Gr. 2-3, van 15 tot 36 kg (van 3 tot ongeveer 12 jaar)
Zorg dat het tuigje van uw autozitje is verwijderd voordat u het autozitje in
uw voertuig plaatst. Verwijder nooit de rugleuning van uw autozitje.
Zonder rugleuning heeft uw kind geen laterale bescherming meer.
Tuigje verwijderen: Trek de slotdelen van de sluiting naar elkaar toe en
steek ze in de sluiting om de delen van het tuigje en van het tussenbeen-
bandje met elkaar te verbinden. U kunt het geheel op deze wijze ook een-
voudiger bewaren voor toekomstig gebruik. Herhaal de handelingen (8) en
(9) voor beide bovenbanden van het tuigje. Trek een van de onderbanden
van het tuigje uit het zitje door het metalen bevestigingsplaatje onder de
zitting van het autozitje te draaien (21) en vervolgens de band door de sleu-
ven in de zitting en de bekleding te trekken (22). Herhaal deze handelingen
voor de andere onderband. Trek het tussenbeenbandje uit het autozitje
door het metalen bevestigingsplaatje te draaien en deze vervolgens door de
sleuven in de zitting en de bekleding te trekken (23).
Uw autozitje heeft een hoofdsteun die kan worden versteld naarmate uw
kind groeit, voor een optimale zijdelingse bescherming.
Zet de hoofdsteun in de hoogste stand. Plaats het autozitje tegen de ach-
terbank van het voertuig (24) en laat de schoudergordel door de geleider
van de hoofdsteun lopen (25). Plaats uw kind in het autozitje. Zorg dat uw
kind goed met de rug tegen de rug van het autozitje zit. Trek de autogordel
uit en maak deze vast. Laat de schoudergordel onder de armsteun tegen-
over de gebruikte gordelgeleider lopen. Voer de heupgordel onder de twee
armsteunen door (26). Laat de hoofdsteun zakken en pas de hoogte aan de
grootte van uw kind aan (27). De hoofdsteun moet het hoofd van uw kind
goed omsluiten voor een optimale zijdelingse bescherming. De schouder-
gordel mag de hals van uw kind niet raken (28). Trek de autogordel aan.
Zorg dat de gordel goed aangetrokken is, niet gedraaid is en niet tegen de
hals van uw kind ligt.
U kunt uw kind uit het autozitje halen door eenvoudig het slot van de auto-
gordel aan de zijde van het autozitje te openen. De autogordel blijft in de in
de gordelgeleider van de hoofdsteun liggen.
OPGELET: Zet het autozitje in alle omstandigheden vast met de autogor-
del, zelfs als uw kind niet in het autozitje zit. Een los autozitje kan bij onge-
vallen worden verwondingen veroorzaken.
Terugkeren naar de originele opstelling van het au-
tozitje
Volg de volgende instructies op als u de samenstelling met tuigje weer wilt
gebruiken. Plaats het tussenbeenbandje weer terug en zorg dat het meta-
len bevestigingsplaatje goed is bevestigd onder de zitting (29). Plaats een
van de twee onderbanden van het tuigje weer terug. Zorg dat het metalen
bevestigingsplaatje van de onderband goed is bevestigd onder de zitting
(30). Herhaal deze handeling voor de andere onderband.
Plaats een van de twee bovenbanden van het tuigje weer terug. Zorg dat
het metalen bevestigingsplaatje van de bovenband goed is bevestigd in de
rugzijde van het autozitje (31). Herhaal deze handeling voor de andere bo-
venband. Zorg dat de boven- en onderbanden van het tuigje niet gedraaid
zijn.
Bekerhouder (optioneel afhankelijk van het model)
Monteer de bekerhouder van het autozitje door deze in de geleiders aan
beide kanten van de basis te schuiven (32). OPGELET: Plaats in de beker-
houder geen zware voorwerpen die bij een aanrijding projectielen zouden
kunnen worden.
Opbergen van de gebruiksaanwijzing
(33)
Onderhoud
Alle stoffen onderdelen hebben een afneembare hoes. Bij lichte vlekken
kunt u de stoffen onderdelen reinigen met een vochtige spons met zeep-
water of ze met de hand wassen in zeepwater op een temperatuur van 30°.
Gebruik geen bleekwater, strijk de stoffen onderdelen niet en steek ze ook
niet in een wasmachine of droogkast.
WAARSCHUWING
Dit autozitje is een ‘universeel’ kinderzitje voor kinderen. Overeenkomstig
met het besluit N°44/04 is het geschikt voor algemeen gebruik in voertui-
gen en compatibel met de meeste autozetels (behalve uitzonderingen).
De perfecte compatibiliteit wordt gemakkelijker verkregen als de auto-
constructeur verklaart dat zijn voertuigen zijn aangepast aan de universele’
kinderzitjes.
Dit kinderzitje is geklasseerd als ‘universeel’, volgens de strengste homo-
logatiecriteria, vergeleken met voorgaande modellen die niet voldoen aan
deze nieuwe bepalingen.
Alleen bruikbaar bij voertuigen die zijn voorzien van driepuntsveiligheids-
gordels, vast of met oprolmechanismes, officieel erkend volgens het besluit
UN/ECE N° 16 of volgens een andere equivalente norm.
Raadpleeg bij twijfel de fabrikant van het kinderzitje of uw kleinhande-
laar.
NL
Vielen Dank, dass Sie unseren Kindersitz der Gruppe
1-2-3 gekauft haben. Sollten Sie Hilfe zu diesem
Produkt benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren
Kundendienst.
SICHERHEITSHINWEISE
ACHTUNG: Lesen Sie diese Anleitung vor dem Gebrauch des
Sitzes sorgfältig durch, und bewahren Sie sie als Referenz auf. Bei
Nichteinhaltung dieser Anleitung wird die Sicherheit Ihres Kindes
gefährdet. Montieren Sie den Kindersitz der Gruppe 1-2-3 nur auf
einem Sitz, der nach vorn (in Fahrtrichtung) gerichtet ist und mit
einem Dreipunktgurt ausgestattet ist (1).
Die starren Komponenten und die Kunststoffteile des Kinder-
rückhaltesystems müssen so platziert und montiert werden,
dass sie bei normalem Gebrauch des Fahrzeugs nicht unter
einem beweglichen Sitz oder in der Fahrzeugtür eingeklemmt
werden können.
Alle Gurte zur Befestigung des Rückhaltesystems im Fahrzeug
müssen straff gezogen werden. Die Gurte zum Anschnallen des
Kindes müssen korrekt angelegt und eingestellt werden. Die
Gurte dürfen nicht verdreht sein.
Darüber hinaus müssen die Beckengurte so niedrig wie möglich
angelegt werden, um das Becken in einer bequemen und gesun-
den Position zu halten.
Das Rückhaltesystem muss ausgewechselt werden, wenn es
bei einem Unfall stark belastet wurde.
Die Sicherheit ist gefährdet, wenn das System ohne Genehmi-
gung der zuständigen Behörde verändert oder ergänzt wird oder
wenn die Herstellerangaben zur Montage des Kinderrückhalte-
systems nicht sorgfältig befolgt werden.
Schützen Sie den Sitz vor direkter Sonneneinstrahlung, um zu
verhindern, dass sich das Kind verbrennt.
Lassen Sie Kinder in einem Rückhaltesystem niemals unbeauf-
sichtigt.
Achten Sie darauf, dass Gepäckstücke oder andere Gegen-
stände, die bei einem Aufprall Verletzungen verursachen kön-
nen, richtig gesichert sind.
Das Kinderrückhaltesystem darf nicht ohne den zugehörigen
Sitzbezug verwendet werden.
Der Sitzbezug darf nur durch einen vom Hersteller empfoh-
lenen Bezug ersetzt werden, da er direkte Auswirkungen auf das
Verhalten des Rückhaltesystems hat.
Wenden Sie sich bei Zweifelfällen hinsichtlich Montage und
Verwendung des Sitzes an den Hersteller des Kinderrückhalte-
systems.
Das Kinderrückhaltesystem muss auf Sitzplätzen befestigt
werden, die im Handbuch Ihres Fahrzeugs unter der Kategorie
Universal“ aufgeführt werden.
Es dürfen keine anderen als die in den Anweisungen beschrie-
benen und an dem Rückhaltesystem gekennzeichneten be-
lasteten Berührungspunkte verwendet werden.
Die Befestigung auf dem Rücksitz ist stets vorzuziehen, auch
in Fällen, in denen die Straßenverkehrsbestimmungen eine Mon-
tage auf dem Vordersitz erlauben.
Stellen Sie sicher, dass der Sicherheitsgurt des Fahrzeugs
eingerastet ist.
Stellen Sie sicher, dass der Verschluss des Hosenträgergurts
bzw. die zentrale Gurtspannvorrichtung frei von Lebensmittel-
resten oder anderen Fremdkörpern ist.
Achten Sie im Winter beim Anschnallen darauf, dass das Kind
nicht zu dick angezogen ist.
Kinderautositz Gruppe 1-2-3 (2)
1. Höhenverstellbare Kopfstütze
2. Hosenträgergurt (2x)
3. Rückenlehne
4. Sitzfläche
5. Schrittgurt
6. Hosenträgergurtschloss
7. Gurtstraffer (2x)
8. Stützkissen (sofern dieses zur Ausstattung Ihres Produkts
gehört)
9. Verstelleinrichtung (2x)
10. Gurtpolster (2x)
11. Diagonalgurtführung (2x – Verwendung ohne Hosen-
trägergurt)
Montage des Kindersitzes
(3) (4) (5) (6) (7)
Montage mit Hosenträgergurt
Gr. 1, von 9 bis 18 kg (ca. von 9 Monate bis 4 Jahre)
Vor der Montage im Fahrzeug müssen Sie den Hosenträgergurt
des Kindersitzes an die Größe des Kindes anpassen.
Zum Anpassen der Hosenträgergurte können drei verschiedene
Höhen gewählt werden. Ziehen Sie die Gurte durch das Schl-
itzpaar, das sich in Schulterhöhe des Kindes befindet. Falls die
Schulterhöhe des Kindes zwischen zwei Schlitzhöhen liegt, ist
das Schlitzpaar oberhalb der Schultern zu verwenden. Um die
Höhe der Hosenträgergurte einzustellen, müssen Sie das obere
Ende von einem der Gurte herausziehen. Drehen Sie dazu die
Metallschnalle hinten an der Rückenlehne (8), und ziehen Sie
anschließend das Gurtende durch die Schlitze in der Rücken-
lehne der Schale und im Bezug (9). Schieben Sie das Ende des
Hosenträgergurts auf die gewünschte Höhe. Verwenden Sie dazu
dieselben Schlitze in Bezug und Schale (10). Befestigen Sie das
Gurtende wieder hinten an der Rückenlehne (11). Vergewissern
Sie sich, dass die Metallschnalle fest sitzt und das Ende des Ho-
senträgergurts nicht verdreht ist. Wiederholen Sie den Vorgang
für das zweite obere Gurtende.
Hosenträgergurt straffen: Ziehen Sie an den Gurtstraffern,
die sich an den Hosenträgergurten befinden. Die Verstelltasten
müssen dafür nicht gedrückt werden (12).
DE

Ver el manual de Osann Beline SP aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría asientos de coche y ha sido calificado por 2 personas con un promedio de 6 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Osann Beline SP o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

¿Necesitas ayuda?

¿Tiene alguna consulta sobre el Osann y la respuesta no está en el manual? Haga su consulta aquí. Proporcione una descripción clara y completa de su problema y su consulta. Cuanto mejor describa su problema y consulta, más fácil será para otros propietarios de Osann proporcionarle una buena respuesta.

Número de preguntas: 0

General
Osann
Beline SP | RE102-121-804
asiento de coche
3507460084658
Inglés
Manual de usuario (PDF)
Características
Color del productoRosa
Silla de coche grupo2-3 (15-36 kg; 3,5-12 años)
Tipo de montajeCinturón de seguridad
Cinturón de sujeción de tipo3 puntos
ReposacabezasSi
Colocación está disponiblePosición hacia delante
Respaldo ajustable-
ColoraciónEstampado
Género recomendadoNiño/niña
mostrar más

¿No puede encontrar la respuesta a su consulta en el manual? Puede encontrar la respuesta a su consulta en las preguntas frecuentes sobre el Osann Beline SP más abajo.

¿Es seguro que un bebé duerma en un asiento de coche?

No, el bebé podría asfixiarse. Si un bebé se duerme en el asiento de coche, debe retirarse del asiento de coche y colocarse en una cuna. Una vez dormido, saque al bebé y colóquelo en su propia cuna lo antes posible.

¿Mi hijo de dos años necesita una silla de coche en el avión?

No, puede mantener a un niño de hasta 24 meses en su regazo durante los vuelos.

¿Cuál es el lugar más seguro para una silla de coche?

El lugar más seguro para una silla de coche es en el centro de los asientos traseros, de modo que esté a suficiente distancia de los airbags.

¿El manual de Osann Beline SP está disponible en Español?

Por desgracia, no tenemos el manual de Osann Beline SP disponible en Español. Este manual está disponible en Inglés.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí

No hay resultados